Registrace
Zapamatovat přihlášení

Nemáte ještě účet?

Registrace

Máte již svůj účet?

Přihlášení
Menu

Ochrana osobních údajů

Tato stránka a veškeré služby nabízené prostřednictvím těchto stránek jsou vyhrazeny pro osoby, které dosáhly věku osmnácti let. Správce proto neshromažďuje osobní údaje týkající se osob mladších 18 let. Na žádost uživatelů správce neprodleně vymaže všechny nedobrovolně shromážděné osobní údaje týkající se subjektů mladších 18 let.

Správce údajů v maximální míře zohledňuje právo na soukromí a ochranu osobních údajů svých uživatelů. Pro jakékoli informace v souvislosti s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů mohou uživatelé kdykoli kontaktovat správce údajů a to pomocí následujících metod:

Odesláním e-mailu na adresu: [email protected] Správce údajů přesně neidentifikoval pověřence pro ochranu osobních údajů (RPD nebo DPO), protože se na něj nevztahuje povinnost označení podle čl. 37 nařízení.

Účel zpracování osobních údajů Osobní údaje uživatelů budou zpracovány v souladu se zákonem v souladu s čl. 6 nařízení pro tyto účely zpracování:

 1. Za určitým požadavkem uživatele - osobní údaje uživatelů shromažďuje a zpracovává správce údajů výhradně za účelem splnění jejich požadavků. Údaje o uživateli shromážděné vlastníkem pro tento účel zahrnují: jméno, příjmení, e-mail, jakož i veškeré osobní údaje uživatele případně údaje dobrovolně zveřejněné v sekci „Předmět" a v sekci „Vaše zpráva". V souvislosti s osobními údaji uživatelů nebude správcem prováděno žádné další zpracování. V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů, správce údajů prohlašuje, že v žádném případě nezpřístupní osobní údaje jiným uživatelům ani jiným třetím stranám.
 2. Administrativní / účetní účely nebo činnosti organizační - činnosti finanční a účetní povahy, jako jsou vnitřní organizační činnosti a činnosti sloužící k plnění smluvních a předsmluvních závazků;
 3. Zákonné povinnosti - nebo povinnosti, které musí být naplněné, protože jsou stanovené zákonem, úřadem, speciálním nařízením nebo evropskou legislativou.

Poskytnutí osobních údajů pro účely zpracování uvedené výše je dobrovolné, ale nezbytné, protože jejich neposkytnutí znemožní uživateli vykonat jakoukoliv konkrétní činnost na webu poskytovatele.

Osobní údaje, které jsou nezbytné pro plnění účelů zpracování popsaných v tomto odstavci 1, jsou ve formuláři žádosti označeny hvězdičkou.

Způsoby zpracování a doba uchovávání dat

Správce údajů bude zpracovávat osobní údaje uživatelů pomocí manuálních a IT nástrojů, s logikou striktně související se samotnými konkrétními účely a v každém případě s cílem zaručit bezpečnost a důvěrnost údajů.

Osobní údaje uživatelů budou uchovávány po dobu nezbytně nutnou k uskutečnění primárních účelů uvedených v odstavci 1 výše, nebo v jakémkoliv případě, pokud je to nutno pro civilní ochranu zájmů uživatelů a pro správce údajů.

Rozsah komunikace a šíření dat

Zaměstnanci nebo spolupracovníci správce údajů, pověření správou stránky, se díky požadavkům uživatelů mohou dozvědět o osobních údajích uživatelů. Tyto subjekty, které k tomu byly pověřeny správcem údajů podle čl. 29 nařízení, budou zpracovávat údaje uživatele výhradně pro účely uvedené v tomto prohlášení a v souladu s ustanoveními rozhodného práva.

S osobními údaji uživatelů se mohou seznámit i třetí strany, které mohou zpracovávat osobní údaje jménem správce jako „externí zpracovatelé údajů", jako jsou například dodavatelé IT a logistických služeb funkčních pro provoz webu..............., outsourcovaní nebo cloud computing poskytovatelé služeb, profesionálové a konzultanti.

Práva zúčastněných stran

Uživatelé mohou uplatnit svá práva, která jim zaručuje platná legislativa, kontaktováním majitele webu následujícími způsoby:

Odesláním e-mailu na adresu: [email protected] Správce údajů v souladu s platnými právními předpisy informuje, že uživatelé mají právo získat informace o (I) původu osobních údajů; (II) účely a metody zpracování; (III) logiku použitou v případě zpracování prováděného požadavku pomocí elektronických nástrojů; (IV) totožnost vlastníka a vedoucích pracovníků; (V) subjektech nebo kategoriích subjektů, kterým mohou být osobní údaje sděleny nebo které se o nich mohou dozvědět jako manažeři nebo zástupci.

Kromě toho mají uživatelé právo získat:

 1. přístup, aktualizaci, opravu nebo, v případě zájmu, integraci dat;
 2. zrušení, převedení do anonymní podoby nebo zablokování údajů zpracovávaných v rozporu se zákonem, včetně těch, které není nutné uchovávat pro účely, pro které byly údaje shromážděny nebo následně zpracovány;
 3. potvrzení o tom, že na operace uvedené v písmenech a) a b) byli i po obsahové stránce upozorněni ti, kterým byly údaje sděleny nebo šířeny, s výjimkou případu, kdy se toto plnění ukáže jako nemožné a zahrnuje použití prostředků, které jsou zjevně nepřiměřené chráněnému právu.

Kromě toho mají uživatelé:

 1. právo kdykoli odvolat souhlas, pokud není zpracování údajů založeno na jejich souhlasu;
 2. právo na přenositelnost údajů (právo získat všechny osobní údaje, které se jich týkají, ve strukturovaném formátu, běžně používaném a čitelném pro různá běžná zařízení), právo na omezení zpracování osobních údajů a právo na výmaz („právo na „zapomnění") ;
 3. právo vznést z oprávněných důvodů zcela, nebo zčásti námitku proti zpracování osobních údajů, které se jich týkají, a to i v případě, že vskutku souvisí s účelem shromažďování;

Zásady používání souborů cookie

Cookies jsou malé datové soubory, které se ukládají v počítači uživatele během surfování na předmětné webové stránce a plní různé funkce, jako je zapamatování si přihlašovacích údajů ke službám, shromažďování statistických informací o navštívených stránkách, identifikace používaného prohlížeče a zařízení, výběr obsahu a cílená komunikace podle preferencí uživatele a další.

Soubory cookie mohou být různého typu v závislosti na typu údajů, které ukládají a na tom, jak dlouho zůstávají uloženy v zařízení uživatele.

Prohlížeč, funkční, session cookies: umožňují správné fungování webu. Použití tzv. session cookies (které nejsou trvale uloženy v zařízení subjektu údajů a jsou automaticky smazány při zavření prohlížeče) jsou přísně omezeny na přenos identifikátorů jednotlivých relací. Soubory cookie relací jsou používány za účelem bezpečného a efektivního prohlížení webu.

Statistické soubory cookie: stránka používá statistické soubory cookie vytvořené přímo správcem údajů nebo poskytnuté třetími stranami. V posledně jmenovaném případě byly přijaty vhodné nástroje ke snížení identifikační síly, také maskováním významných částí takto ošetřených IP adres. Kromě toho používání těchto statistických souborů cookie třetích stran podléhalo smluvním omezením, která zavazují dodavatele třetích stran je používat výhradně pro poskytování služby, uchovávat je odděleně a „neobohacovat" je ani „nekřížit" " je s dalšími informacemi. které mají k dispozici. Vlastník v žádném případě neumožňuje dodavatelům třetích stran používat soubory cookie k jiným účelům, než jsou výše uvedené. Pokud jde konkrétně o soubory cookie Google Analytics, informace získané ze souborů cookie o používání stránky uživateli budou přenášeny z prohlížeče zainteresované strany společnosti Google Inc., se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States United a uloženy na serverech společnosti. Pokud jde konkrétně o soubory cookie Google Analytics, informace, které lze získat ze souborů cookie o používání stránky uživateli, budou přenášeny z prohlížeče zainteresované strany společnosti Google Inc., se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States United a uloženy na serverech společnosti.

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google, které si můžete přečíst, jsou k dispozici na následující adrese: \/\/www.google.com/intl/cz/privacy/privacy-policy.htmlZásady ochrany osobních údajů související se službami Google Analytics jsou k dispozici na následující adrese:\/\/www.google.com/intl/cs/analytics/privacyoverview.html

Údaje z prohlížení a proměnné prostředí: počítačové systémy a postupy používané k provozování stránky automaticky získávají během svého běžného provozu některé osobní údaje týkající se prohlížení a prohlížeče zainteresované strany, včetně proměnných prostředí. Tato kategorie údajů zahrnuje například:

 • IP adresy počítačů používaných uživateli, kteří službu využívají;
 • Počet přístupů;
 • Zobrazené stránky;
 • Datum a čas, kdy došlo k přístupu;
 • URL, na které byl prohlížeč před zobrazením naší stránky;
 • Typ webového prohlížeče;
 • Použitý operační systém.

Technické soubory cookie se nepoužívají pro činnosti profilování uživatelů. Uživatel se může rozhodnout povolit nebo zakázat soubory cookie úpravou nastavení svého webového prohlížeče podle pokynů poskytnutých příslušnými dodavateli na níže uvedených odkazech:

 • Odstraňte / zakažte soubory cookie na Chrome
 • Odstraňte / zakažte soubory cookie na Firefox
 • Odstraňte / zakažte soubory cookie na Safari
 • Odstraňte / zakažte soubory cookie na Internet Explorer
 • Odstraňte / zakažte soubory cookie na Opera

Vlastník není odpovědný za aktualizaci všech odkazů, které lze zobrazit v tomto oznámení, a proto kdykoli je odkaz nefunkční nebo aktualizovaný, uživatelé berou na vědomí a akceptují, že se musí vždy odkazovat na dokument nebo část těchto webových stránek.

Zdroj: premierleague.cz
Info! Pouze registrovaní a přihlášení uživatelé mohou přidávat a reagovat na komentáře.